p1_b
05
Th6

Thiết kế Kiến trúc

Là việc bố trí, sắp đặt, kết cấu, không gian, thời gian, vật dụng liên quan xung quanh gắn liền với nhà, cuộc sống tạo nên cảnh quan, tiện ích, công năng, môi trường để con người cảm thấy thỏa mái tiện ích nhất. Vì thế là một thiết kế kiến trúc phải: Mắt thẩm mỹ, tư duy trừu tượng, tính logic, sáng tạo, khoa học và hiểu được mong muốn, suy nghĩ của khách hàng. Đáp ứng mong đợi, tiện ích mà khách hàng mong muốn. Trong xã hội muôn màu muôn vẽ, mỗi khách hàng có một ý thích và quan điểm khác nhau. Vì thế là một Thiết kế kiến trúc phải đòi hỏi phải hiểu, đồng cảm, nắm bắt tâm lý khách hàng để mang đến cho khách hàng sự hài lòng mà khách hàng mong đợi nhất.

Xem chi tiết